een leerplek voor kinderen om weerbaarder te worden

Project Playing for Success

In het leercentrum van Stichting Excelsior4all, het maatschappelijke hart van de voetbalclub Excelsior in Rotterdam, wordt elke dag een naschools programma ‘Playing for Success’ gegeven aan kinderen die minder presteren dan ze zouden kunnen. De stichting is sociaal-maatschappelijk actief in de regio Rotterdam en helpt mee aan de verbetering van de leefsituatie van individuen, groepen en wijken.

Projectaanvraag: ICT middelen en Doe boek

‘Playing for Success’ is een naschools programma dat bestaat uit 13 bijeenkomsten van drie uur met maximaal 15 kinderen per dag. De kinderen die hieraan meedoen hebben bijv. een negatief zelfbeeld. Ze volgen interactieve lessen en leren vaardigheden als doorzetten, voor zichzelf opkomen, zichzelf presenteren en samenwerken.

Sponsorschap:
John Breure, werkzaam bij VINCI Facilities