Onderstaande vragen geven een beeld of je project past bij de criteria van de VINCI Foundation

Aan de hand van onderstaande vragen kunt u makkelijk te weten komen of u in aanmerking komt voor sponsorschap voor uw project bij VINCI Foundation NL. Beantwoord de vragen met ja of nee en u komt automatisch op een aanvraagadvies uit.

1 Werk je bij een VINCI bedrijf?

Alleen als je bij een VINCI bedrijf werkt in Nederland kun je een project indienen. Dus als dit niet het geval is dan maakt je project geen kans.

2Heb je een vast dienstverband?

Alleen medewerkers met een vast dienstverband bij één van de VINCI bedrijven kunnen projecten indienen. Zodra je een vast dienstverband hebt, kun je natuurlijk opnieuw proberen je project indienen.

3Is de organisatie die je wilt ondersteunen een rechtspersoon in Nederland?

De VINCI Foundation NL heeft als uitgangspunt om alleen organisaties in Nederland te ondersteunen om de betrokkenheid van een sponsor te kunnen garanderen.

4Heeft deze organisatie een non-profit karakter?

Helaas ondersteunt VINCI Foundation alleen organisaties zonder winstoogmerk. Mocht de organisatie echter een maatschappelijk doel beogen, dan kan het project mogelijk toch worden toegekend.

5Voldoet het project aan de uitgangspunten van de VINCI Foundation en past het in de thema’s ‘De toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen’ of ‘Het bouwen aan een betere samenleving’?

Dan voldoet jouw project helaas niet aan de selectiecriteria en heeft het indienen van dit project geen kans.

6Bestaat de organisatie langer dan 1 jaar?

De VINCI Foundation NL vindt het belangrijk om duurzame projecten te ondersteunen. Organisatie die langer bestaan dan een jaar hebben al bewezen levensvatbaar te zijn en hebben daarmee een solide fundament. Zodra de organisatie langer dan een jaar bestaat kan het project alsnog ingediend worden.

7Heeft het project een duidelijk doel geformuleerd en een einddatum waarop dit bereikt moet worden?

VINCI Foundation NL ondersteunt alleen kortlopende projecten van maximaal één jaar waar een duidelijke doelstelling aan hangt.

8Vindt het project binnen 100 km van je werkomgeving plaats?

VINCI Foundation NL gelooft in een sterke betrokkenheid van de sponsor en met een fysieke afstand van meer dan 100 km maakt de betrokkenheid moeilijker. Daarom is dit een selectiecriteria voor de VINCI Foundation NL.

9Wil je jezelf met dit project voor minimaal een jaar verbinden?

Juist de combinatie van de menselijke betrokkenheid en de financiële bijdrage heeft geleerd dat er succesvolle projecten kunnen worden uitgevoerd. Indien je deze verbinding niet wil aangaan dan heeft het project weinig kans van slagen.

Als je deze vragen allemaal met
“ja” kan beantwoorden, dan maakt je project kans om geselecteerd te worden. Vul snel het aanvraagformulier in!

Naar aanvraagformulier