harddisks
een eigen plaats, rol en waardigheid voor iedereen in de samenleving

ANBI Stichting

De VINCI bedrijven in Nederland hebben zich verenigd in de VINCI Foundation NL om samen met hun medewerkers de strijd te voeren tegen elke vorm van uitsluiting, om zo aan iedereen in onze samenleving een eigen plaats, rol en waardigheid te kunnen geven. De VINCI Foundation NL doet dit door met menselijke en financiële middelen organisaties te ondersteunen die een sociaal en maatschappelijk doel nastreven.

De VINCI Foundation NL is door de Belastingdienst aangewezen in 2014 als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). In ons Beleidsplan VINCI Foundation NL 2021 – 2025 vindt u:

  • onze doelstellingen
  • onze werkwijze en procedure
  • de samenstelling van de board

Alle gegevens van onze ANBI stichting zijn te lezen in het standaardformulier publicatieplicht ANBI.

Bekijk ook het VINCI Foundation NL Jaarverslag 2020.