Terugblik op 13 prachtige projecten!

Deze 13 projecten maakten het mogelijk om ruim 600 mensen in Nederland een steuntje in de rug te bieden en zich weer meer onderdeel te laten zijn van onze samenleving.

  verder lezen
Wat drijft ons?

Het past bij onze manier van denken en doen om ook oog te hebben voor de samenleving waarin we leven. En die met elkaar voor iedereen toegankelijk te maken. Dit doen wij door organisaties te ondersteunen die een sociaal en maatschappelijk doel nastreven.

  verder lezen
Top