IT- apparatuur om kinderen op weg te helpen

Excelsior4all biedt een naschools programma ‘Playing for Success’ aan kinderen die minder presteren dan ze kunnen.

  verder lezen
Wat drijft ons?

Het past bij onze manier van denken en doen om ook oog te hebben voor de samenleving waarin we leven. En die met elkaar voor iedereen toegankelijk te maken. Dit doen wij door organisaties te ondersteunen die een sociaal en maatschappelijk doel nastreven.

  verder lezen
Top