Samen bewegen zorgt voor sociale integratie in Rotterdam

Met een online platform wordt er voor gezorgd dat de intermediairs het aanbod van bewegen bij de sportverenigingen inzichtelijk hebben en iedereen eenvoudiger kunnen doorverwijzen.

  verder lezen
Wat drijft ons?

Het past bij onze manier van denken en doen om ook oog te hebben voor de samenleving waarin we leven. En die met elkaar voor iedereen toegankelijk te maken. Dit doen wij door organisaties te ondersteunen die een sociaal en maatschappelijk doel nastreven.

  verder lezen
Top