Update van het project Talentontwikkeling = Topsport bij Excelsior 4 All

Talentontwikkeling = Topsport stimuleert vrouwen om stappen te maken in hun persoonlijke ontwikkeling én op de maatschappelijke ladder.

  verder lezen
Wat drijft ons?

Het past bij onze manier van denken en doen om ook oog te hebben voor de samenleving waarin we leven. En die met elkaar voor iedereen toegankelijk te maken. Dit doen wij door organisaties te ondersteunen die een sociaal en maatschappelijk doel nastreven.

  verder lezen
Top